ฑีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี        ๑๒   สิงหามหาราชินี  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  ทีมงานและเหล่าสมาชิก พีดีเอโมบิซดอทคอม